Om

Vi vill på ett enkelt och konkret sätt visa föräldrar/vårdnadshavare vad vi arbetar med och hur vi arbetar. På detta sätt vill vi öppna vårt klassrum för fler att se. Ett annat mål är att skapa en bra och snabb länk mellan oss lärare och föräldrar. Av de bilder som syns på bloggen är merparten våra, som vi själva fotograferat. De som inte är våra hämtar vi från http://search.creativecommons.org/.